Zimní akce

Zpravodajství

Kraj spouští kotlíkové dotace

Kraj spouští kotlíkové dotace
21. 12. 2015 01:57  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!

celý článek

Dětem v kraji, které jsou ohrožené chudobou, strava bezplatně

Dětem v kraji, které jsou ohrožené chudobou, strava bezplatně
21. 12. 2015 01:36  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje připravuje k předložení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP“. Evropská komise schválila na konci loňského roku Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) pro programové období 2014–2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zaštiťuje tento operační program a v implementační struktuře zastává roli Řídícího orgánu.

celý článek

Nové moderní vybavení pro policisty z jednotky pro ochranu JE Dukovany

Nové moderní vybavení pro policisty z jednotky pro ochranu JE Dukovany
21. 12. 2015 01:33  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Z finančního příspěvku Nadace ČEZ ve výši milion korun bylo v průběhu letošního roku pořízeno mobilní monitorovací zařízení a vybavení potřebné pro výcvik jednotky. Mobilní monitorovací zařízení policisté využijí pro efektivnější monitorování prostoru jaderné elektrárny a jejího okolí při ostraze a ochraně elektrárny. Jedná se o speciální přenosný modulární systém, který lze umístit na motorové vozidlo. V prvotní konfiguraci umožňuje skryté pozorování ve viditelné části spektra, včetně možnosti přenosu a následného digitálního zpracování obrazu. Zařízení je zakoupeno se záměrem doplnění o další moduly, které v budoucnu umožní využití zařízení při omezených viditelnostních podmínkách – jede o pozorování v infračerveném spektru.

celý článek

Spolek pro pořádání motocyklové Velké ceny v Brně je aktivní

Spolek pro pořádání motocyklové Velké ceny v Brně je aktivní
21. 12. 2015 01:26  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Zastupitelstva Jihomoravského kraje a města Brna schválila založení Spolku pro Grand Prix Česká republika na svých jednáních v srpnu 2015. K podepsání finální smlouvy o založení došlo mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava 8. října 2015. Po podpisu smlouvy podnikl Jihomoravský kraj veškeré kroky, které směřovaly k zápisu Spolku do živnostenského a spolkového rejstříku. Bylo však nutné zařídit i drobnější administrativní věci jako například zřízení bankovního účtu a profilu zadavatele a jeho oznámení do Věstníku veřejných zakázek, čehož se aktivně chopil právě Jihomoravský kraj.

celý článek

Rozpočet kraje schválen

Rozpočet kraje schválen
18. 12. 2015 11:20  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Vyrovnaný rozpočet kraje se zdroji a výdaji ve výši 5,996 miliardy korun odsouhlasili ve čtvrtek 17. prosince 2015 krajští zastupitelé. Pro hlasovalo 49 z 59 přítomných zastupitelů. Rozpočet počítá se schválenou novelou zákona o rozpočtovém určení daní, jež vrací krajům výnosy z daně z přidané hodnoty, které krajům patřily až do roku 2012 před takzvanou Kalouskovou reformou. „Rozpočet zabezpečuje všechny klíčové kompetence kraje. To znamená především dopravu, která je největší nákladovou položkou rozpočtu, a to jak v části týkající se integrovaného dopravního systému, tak investic do krajské silniční sítě.

celý článek

Šťastné a veselé

Šťastné a veselé
18. 12. 2015 11:19  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Vánoce. Období příchodu spasitele na svět nebo doba nesmírného přežírání, komerce a rozhazování peněz na všechny strany? To je otázka velmi osobní, na tělo. Musím dokonce říci, že je to otázka v pravdě filozofická. Ctít staré křesťanské zvyky nebo se podvolit těm starořímským, podstatně bližším dnešní době? Pro neznalce historie a hlavně školního dějepisu trošičku přiblížím. Již prastaré civilizace velmi bujaře slavily zimní slunovrat. Co naplat, den se začal pozvolna prodlužovat, jaro se opět přiblížilo a naši vzácní předkové cítili, že se začíná blížit sluníčko se všemi radostmi, které z toho vyplývají.

celý článek

Referendum je neplatné

Referendum je neplatné
18. 12. 2015 11:18  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

/Miroslav/ V sobotu 7. listopadu se v Miroslavi konalo místní referendum, ve kterém byla občanům města položena radnicí otázka, zda souhlasí se zákazem provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů. Referenda se zúčastnilo 329 občanů (13,72 % oprávněných voličů), z niž 287 z nich se zákazem hazardních her ve městě souhlasilo. Referendum je ale neplatné. Zákonné minimum je alespoň 35 % voličů.

celý článek

Krumlovský zámek opět na prodej. Nyní v dražbě

Krumlovský zámek opět na prodej. Nyní v dražbě
18. 12. 2015 11:17  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

/Moravský Krumlov/ Na začátku prázdnin se v prostorách zámku sešli místní zastupitelé na svém jednání. Také proto, aby rozhodli o postupu města ve věci odkoupení zámku od společnosti Incheba. I když většina zastupitelů se záměrem souhlasila, do cesty se postavila exekutor a dražba. Ta se uskuteční elektronicky už 11. ledna 2016. Starosta města seznámil se situací zastupitele na středečním jednání.

celý článek

Složenky radnice nepošle

Složenky radnice nepošle
18. 12. 2015 11:16  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

/Ivančice/ V roce 2016 čeká ivančické občany převratná novinka. Ivančická radnice z úsporných důvodů nebude rozesílat složenky na platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Stejné to bude i s poplatky za psy. Veškeré tyto platby mají být hrazeny buď příkazem z bankovního účtu, nebo budou zaslány složenou, kterou si občan sám vyplní na poště a zašle. Samozřejmě i zaplatí. Platební údaje ze složenek v roce 2015 zůstávají v platnosti. Je to číslo účtu, za komunální odpad č. ú. 27-8591840277/0100, poplatek ze psů: č. ú. 19-125911/0100 a variabilní symbol (ten je specifický pro každého občana). Zde se při vyplňování příkazu nebo složenky nesmí občan splést, jinak nemusí být poplatek, který radnici zašle, správně přiřazen.

celý článek

V autobusu platba kartou

V autobusu platba kartou
18. 12. 2015 11:15  |  Čtrnáctideník Zrcadlo

Většina dopravců v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) je vybavena typově shodným zařízením - pokladnou postavenou na technologiích starých přibližně patnáct let, které jsou v dnešní době jak fyzicky, tak i morálně zastaralé. Cílem kraje je pořídit až 1150 nových odbavovacích zařízení, která v sobě sloučí všechny dosud roztříštěné služby palubní informatiky, umožní centrální evidenci tržeb a zajistí centrální přehrávání a stahování dat.

celý článek
TOPlist