Michálek říjen 2022

Podmínky registrace

Registrace uživatele

 • Registrace uživatelů je zdarma.
 • Registrace je platná až po schválení provozovatelem portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit uživatelský účet, který by mohl obsahovat informace a fotografie erotického, rasistického nebo jinak závadného zaměření.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit uživatelský účet, který je používán v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti.
 • Registrací dává uživatel souhlas se zasíláním novinek z portálu Zrcadlo.info.
 • Registrovaní uživatelé získávají možnost aktivně vkládat obsah na portál Zrcadlo.info.
 • Obsah přidaný uživatelem podléhá schválení provozovatelem webu. Zobrazí se až po jeho odsouhlasení.

Registrace do katalogu firem

Obecná pravidla

Do katalogu firem, obchodů a služeb Zrcadlo.info lze zařadit pouze zápisy aktivních českých firem a institucí nebo českých zastoupení mezinárodních firem a institucí.

Název firmy

Název firmy, obchodu či služby by měl odpovídat podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí (systém ARES), nebo jaký je běžně s touto firmou či obchodem spojován a používán. Mělo by se jednat o všeobecně známý a používaný název firmy, obchodu či služby a nesmí být v rozporu s ochranou známkou či značkou jiné společnosti. V případě podezření může provozovatel portálu takovýto název odmítnout zapsat.

Adresa firmy

Zadávejte přesnou adresu provozovny. Pokud není adresa provozovny v daném regionu a přesto si přejete být uvedeni v katalogu, kontaktujte nás.

Kontaktní údaje

V registraci lze uvést více telefonních čísel, emailových kontaktů a odkazů na webové stránky. Počet kontaktů závisí na zvoleném typu zápisu.

Adresa WWW stránek

Uvedená WWW adresa by měla mít obsah v českém jazyce. Lze uvést i cizojazyčné stránky, pokud neexistuje česká verze, ale musí patřit firmě nebo její mateřské organizaci. WWW adresa musí odkazovat na hlavní stránky firmy, nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o přesměrovanou doménu (redirect). Stránky budou uvedeny s www před doménou, pokud tak v tomto tvaru fungují.

Pokud firma nemá vlastní WWW stránky, nelze místo nich použít záznam z jiné databáze či adresáře firem. V takovém případě zůstane kolonka "Web" nevyplněna.

Popis činnosti

Popis činnosti firmy musí být souhrn činností firmy v logických větách v českém jazyce. Musí zahrnovat činnost celé firmy, tedy centrály i případných poboček a divizí.

Délka popisu je limitována do 300 znaků (písmena včetně mezer a interpunkce).

V popisu činnosti jsou zakázány:

 • tázací, rozkazovací a zvolací věty
 • zbytečné a nic neříkající věty typu "vše co jste kdy chtěli vědět o..." či "přijďte se podívat sami"
 • superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě, např.: "vyráběné naší nepřekonatelnou špičkovou technologií"
 • jakékoli zmínky o penězích (cena výrobků, slevy, atd.)
 • ukončení výčtů výrazy "atd." nebo "aj." a jejich ekvivalenty
 • verzálkami psaná slova, pokud se nejedná o zkratky, názvy výrobků či firem, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami
 • informace o adrese a regionu firmy
 • jakékoli kontaktní informace, jméno firmy
 • popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov pro hledání
 • žádné zmínky o konkurenci
 • žádné informace související s časem (např. nově zrekonstruovaný, již 10 let na trhu apod.)
 • text či části textu psané velkými písmeny

Konečnou podobu popisu činnosti u neplaceného firemního zápisu určují administrátoři katalogu Zrcadlo.info a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění.

Kategorie

Každý zápis je zařazen v jedné hlavní kategorii. Musí se jednat o kategorii co nejpřesněji vystihující činnosti firmy. U vyšších typů zápisu lze počet kategorií rozšířit o tzv. kategorie vedlejší.

Pobočky

Pokud má firma či instituce více fyzických poboček, je možné všem vytvořit zápisy a odkazovat na ně v sekci "Pobočky". Zápis pobočky musí mít s centrálou shodné tyto údaje:

 • IČ a DIČ
 • název
 • webovou stránku
 • kategorie
 • popis činnosti

V případě registrace více poboček doporučujeme kontaktovat provozovatele, který na pobočky může poskytnout 50% slevu z vybraného placeného zápisu.

Fotografie a loga

K zápisu ZÁKLAD není možné přidat fotografii Vaší provozovny, umístit fotografie výrobků, reklamní letáky a logo firmy.

Soubor s grafikou musí být v jednom z následujících formátů: jpg, png, gif. Podle Smluvních podmínek je zadavatel odpovědný za soulad své grafiky s platnými zákony ČR, dobrými mravy a etickými pravidly.

Administrátoři si v případě uvedení údajů, které nebudou v souladu s těmito pravidly, vyhrazuje právo takovou grafiku uvést do souladu s těmito pravidly případně grafiku úplně odstranit.

Konečnou podobu neplaceného i placeného firemního zápisu určují administrátoři portálu Zrcadlo.info a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění a umístění.

Ceny, fakturace

Ceny za jednotlivé typy zápisu naleznete v aktuálním ceníku. Cena za tarif je roční, jiné časové alternativy se řídí individuálním ceníkem a nemusí odpovídat poměru cena/čas. Roční cena za tarif je jednorázová, v případě předčasného ukončení ze strany objednavatele či provozovatele se poměrná část nevrací. Formy úhrady za služby: hotově, zálohovou fakturou, fakturou. Na každý placený zápis je vystaven daňový doklad. Objednavatel souhlasí se zasíláním faktur elektronickou formou.

Ukončení, zrušení zápisu

Ukončení zápisu v databázi Zrcadlo.info lze provést pouze po vzájemné dohodě a po ověření, zda je objednavatel ukončení zápisu oprávněn jednat za danou firmu (ověření je provedeno emailem, telefonicky či osobní návštěvou).

Registrace do katalogu lékařů

 • Registrace do katalogu lékařů je zdarma.
 • Registrace je platná až po schválení provozovatelem portálu.
 • Registrací do katalogu lékařů získává uživatel právo vkládat obsah do katalogu lékařů.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo upravit konečnou podobu a umístění vloženého obsahu.
TOPlist