27. 06. 2014 Rubrika: Zprávy z regionu

Amazon vs. výzkum a výroba

V minulých dnech rozhodlo vedení americké společnosti Amazon, že obří logistické centrum v Brně nepostaví. Vedení města, radní i developer sice stále nevidí toto vyjádření jako konečné, jihomoravský hejtman ale vydal následující prohlášení: „Je mi líto, že Amazon nezvolil pro svoji investici Brno, není to podle mě primárně chyba kraje a jen v malé míře města Brna. Je bohužel zřejmé, že silácká prohlášení developera CTP neodpovídala realitě a stanoviskům Amazonu. Nepovažuji v té souvislosti za náhodné ani oznámení šéfů CTP o prodeji významných aktiv firmy před několika týdny.

Autor: mape | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. 06. 2014 Rubrika: Redakční úvodník

Přišla doba melounová

Tak už je to tady. Čas okurek, melounů a prázdnin. Naše milované ratolesti vyklouzly v pátek na dva měsíce z tenat nemilosrdné školní výuky, prováděné sveřepými pedagogy, a začínají si užívat nekonečné letní svobody. Zatímco si nebozí učitelé na okamžik oddechnou od našich věčně povykujících andílků, nám rodičům přibývají vrásky. Naše omladina má obyčejně plno skvělých nápadů už během školního roku. V tento požehnaný čas je naštěstí trochu omezují školní povinnosti a nutnost občas otevřít knihu, ale o prázdninách?

Autor: Petr Sláma | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. 06. 2014 Rubrika: Zprávy z regionu

Průtah Polankou otevřen

/Moravský Krumlov/ V pondělí 30. června oficiálně končí stavební práce na průtahu Polankou u Moravského Krumlova. V místní části Polánka se potkaly dvě významné investiční akce. Vybudování splaškové kanalizace a kompletní rekonstrukce průtahu obcí. „Po mnoha jednáních se tyto projekty podařilo skloubit a za necelý rok také dokončit (jednání byla o to složitější, že na oba projekty byly získány významné dotační prostředky). Chci tímto poděkovat všem zúčastněným za spolupráci. Zejména pro obyvatele této místní části to byl náročný rok, ale věřím, že výsledek potěší nejen je, ale i každého projíždějícího,“ uvedl místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek.

Autor: abé | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. 06. 2014 Rubrika: Zprávy z radnic

Digitální povodňový plán

/Moravský Krumlov/ Povodně jsou strašákem moderní doby. Z tohoto důvodu se snaží všichni vodohospodářští odborníci určit jejich případný rozsah, zejména stanovit aktivní zónu záplav. Na základě těchto i jiných studií jsou vytvářeny povodňové plány, které řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni. Obsahují zpravidla dvě části. V organizační části jsou to především jmenné seznamy, způsob spojení a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi. Druhou částí je část grafická, která obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy, hlásné profily a informační místa. Tuto dokumentaci má v současnosti zpracovánu většina obcí. Moderním trendem v této oblasti jsou digitální povodňové plány.

Autor: Petr Sláma | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. 06. 2014 Rubrika: Zprávy z regionu

Ulice na Brněnce uzavřena

/Ivančice/ Do konce srpna bude úplně uzavřena ulice Na Brněnce v Ivančicích (krajská silnice II/394, hlavní tah na Brno). V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Oslavanská a Na Úvoze. Objízdná trasa je vedena po silnici II/393 do Oslavan a dále po silnici III/39410 přes Padochov. Objízdná trasa pro spoje linkové osobní dopravy je vedena obousměrně ulicemi Na Úvoze, V Lánech a Oslavanská.

Autor: Petr Sláma | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. 06. 2014 Rubrika: Zprávy z radnic

Zámek opraví druhá firma

/Miroslav/ Rekonstrukci zámku v Miroslavi provede stavební firma OSP, spol. s r. o. z Moravského Krumlova. Výběrové řízení sice původně vyhrálo sdružení „Zámek Miroslav“, ale zadavatel zakázky MěÚ Miroslav toto sdružení dvakrát neúspěšně vyzval k podpisu smlouvy a také zjistil, že jedna z firem sdružení - První litomyšlská stavební a. s., sama na sebe podala návrh na insolvenční řízení. Zadavatel tedy využil možnost, kterou mu dává platný zákon o veřejných zakázkách a vyzval k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, a tím byla právě firma OSP, spol. s r. o. Moravský Krumlov.

Autor: Petr Sláma | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

27. 06. 2014 Rubrika: Zprávy z radnic

Ivančice posunou hranice

/Ivančice/ Město Ivančice se neustálé rozrůstá. Tam, kde byly v minulosti zahrady, dnes stojí obytné domy. Jedním z takových příkladů je i oblast Horních Pancířů, kde vznikla během několika málo let souvislá obytná zástavba. Z tohoto důvodu se Rada města Ivančic rozhodla schválit posunutí dopravního značení obce před železniční přejezd směrem k Oslavanům. To znamená, kromě jiného, že řidiči budou povinni respektovat ustanovení zákona o silničním provozu a dodržovat zde rychlost 50 km/h. Do budoucna je zde plánován i chodník, který bude napojen na stávající komunikaci pro pěší u kruhového objezdu.

Autor: Petr Sláma | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

index | 1-7 | následující | Celkem 28 článků